سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کارکرد پمپ استخر

مدت کارکرد پمپ بعد از ساخت استخر چقدر است؟

پاسخ ایده آل برای این سوال اینست که همیشه روشن باشد!! اما این پایان کار نیست روشن بودن پمپ استخر بطور دایم باعث استهلاک تجهیزات و افزایش هزینه های انرژی می شود.

قاعدتا با عث هدر رفت پول و انرژی شما می شود.

محاسبه حجم استخر

بنابراین اگرچه ایده آل است که پمپ همیشه روشن باشد ، اما عملی یا حتی کاملاً ضروری نیست. نکته اصلی این است که هدف پمپ استخر تصفیه آب و شفافیت آن است ، بنابراین در ابتدا باید شما نوع پمپ استخر خود را بدرستی انتخاب کنید و سپس سایر راهنمایی های استخرچی را بکار ببندید.

پمپ استخر چه کاری انجام می دهد؟

اگر آب در استخر شما حرکت نکند ، به سرعت تبدیل به یک باتلاق راکد می شود ، میزبان جلبک ها و انواع دیگر مواد یوک. یکی از مهمترین عوامل تمیز و قابل شنا بودن استخر ، گردش استخر است. و این توسط پمپ استخر ایجاد می شود ، که اولین جز اجزای سیستم فیلتراسیون استخر شما است.

پمپ استخر آب را به داخل می کشد و سپس آن را از طریق فیلتر خارج می کند. مهم نیست که شما چه نوع فیلتری داشته باشید ، فقط در صورتی کار می کند که آب از طریق آن عبور کند. به این ترتیب فیلتر قادر است بقایا و باکتری ها را جذب کند.

برای تمیز ماندن آب استخر ، باید حداقل روزی یک بار از طریق سیستم فیلتر عبور کند. به این نرخ گردش سیکلی آب گفته می شود.

شما می توانید با سرمایه گذاری در دوره آموزش نگهداری استخر استخرچی و مراقبت از استخر ، از کل این فرآیند صرف نظر کنید و در نهایت به طور کامل برای شیمی آب و میزان کلر و نگهداری استخر تسلط پیدا کنید! وقت آن است که کنترل استخر خود را به دست بگیرید و در این کار یک تن پول پس انداز کنید.

پمپ استخر